Korepeticija

Znanje, sigurnost i povjerenje u vlastiti vokalni instrument otvaraju nam velik prostor za kreativnost, izražajnost, potvrdu talenta i muzikalnosti, što je ujedno i glavni programski zadatak, koji prakticiramo i postupno osvještavamo na redovitoj nastavi korepeticije.

Permanentan rad uz klavirsku pratnju (korepeticiju) omogućit će nam sigurnost i snalažljivost, kako na glazbenom tako i na scenskom planu.