Vokalno višeglasje

Vokalno višeglasje je skupno muziciranje. Zadaća nastave je upoznavanje i razvijanje višeglasnoga glazbenog izražavanja u vokalnim skupinama i njegovanje smisla za kolektivno muziciranje. To je upoznavanje polaznika sa kolektivnim stvaralaštvom koje podrazumijeva istovremeno interaktivno zajedničko stvaranje svih članova kolektiva gdje jedni ovise o drugima i gdje se međusobna suradnja, pomoć i podrška podrazumijevaju. U svakom kolektivnom stvaralaštvu nužna je unutarnja disciplina, samodisciplina i poštivanje internog kodeksa ponašanja.

Vježbanje višeglasja usko je povezano s individualnom nastavom pjevanja i u potpunosti je nadopunjuje.